Klávesové zkratky pro hranaté závorky - symboly [ a ]

Kde tyto klávesy používám?

Velmi rád používám tyto hranaté závorky při poznámkách, kdy si poznamenávám nějaké klávesové zkratky. Stisk klávesy A si značím [A], a vím, že jde o klávesu. Taky tyto závorky často používám v programování.

Metoda první

Dlouho let jsem používal klávesové zkratky:
[alt gr] + [F] pro znak [, a
[alt gr] + [G] pro znak ].
Ještě poznamenám, že klávesa [alt gr] je alt umístěný napravo od mezerníku. Není [alt] jako [alt], jsou dva. :-) Někdy je to jedno, jaký se použije, ale někdy ne.

Narazil jsem ale na webovou stránku, kde použití klávesové zkratky [alt gr] + [F] bylo zarezervováno pro použití na maximalizaci prostoru vyhrazeného pro psaní kódu. Proto jsem musel dohledat jinou variantu. A našel jsem.

Metoda druhá

Tentokrát se bude používat levý [alt].
[alt] + 91 (na numerické klávesnici) pro zapsání znaku [
[alt] + 93 pro zapsání znaku ]

Související články